vodostanice

Purifico ® VS - Vodostanice

Vodostanice Purifico VS predstavljaju male fabrike vode koje automatski i istovremeno vrše koagulaciju, dezinfekciju i prečišćavanje sirove vode. Bez obzira na stepen i vrstu zagađenja daje vodu za piće odličnog kvaliteta. Služi za snabdevanje čistom vodom za piće: domaćinstava, vikendica, jedinica civilne zaštite, vojnih jedinica, rečnih i jezerskih plovnih objekata ( rečnih brodova, barži, motornih ili usidrenih splavova itd), proizvođača prehrambenih proizvoda koji u proizvodnom procesu koriste vodu ( farme, klanice, mlekare, pekare, proizvođači sokova, piva i sl.). Za rad vodostanice ne koristi se električna energija. Kapacitet: 100 l/h, 200 l/h, 500 l/h, 1000 l/h i 2500 l/h. Tipično postrojenje čini vodostanica, pumpa i rezervoar za čistu vodu. Kod prerade voda koje su izrazito optrerećene fizičkim zagađenjem tipično postrojenje se proširuje taložnikom.
Kontrolu zdravstvene ispravnosti izvršio Gradski zavod za zaštitu zdravlja Beograd. Mišljenje Br. I-8 144/2
Zavod za javno zdravstvo Bosne i Hercegovine, Sarajevo. Atest Br. P.K. 445/V

vodostanice

Purifico ® VS - Waterstation

Mobile device Purifico VS is a small water purification factory which automatically purifies and at the same time performs coagulation, disinfection and filtration of raw water and thus produces drinking water of excellent quality. It is intended for filtration of surface and underground waters. River, lake, pond and rain water is purified into safe drinking water. It can be used to supply water to individual households, boats, food and beverage manufacturers (dairies, bakeries, juice factories, breweries, etc.). It does not use electricity.
It is manufactured in standard capacity 100, 200, 500, 1000 and 2500 l/h.
Maintenance consists of refilling coagulants and concentrated chlorine solution, regenerating the filter and changing the filter on yearly basis. Device can be used indefinitely.