eko septičke jame

eko septičke jame

Eko septičke jame - Prečišćavanje otpadnih voda - BIOTIP kompakt

BIOTIP kompakt®
II ili III stepen prečišćavanja
Kapacitet uređaja od 5 do 10.000 ES
Bez primarnog taložnka i evakuacije primarnog mulja
Za opštine, gradove, naselja, turističke objekte, škole i sl.

BIOTIP kompakt eko septičke jame se koriste za biološko prečišćavanje sanitarno-fekalnih otpadnih voda za opterećenje od 5 – 10.000 ES (ekvivalentnih stanovnika). Uređaj je kompletno napravljen od armiranog vodonepropusnog betona. Za pogon kompletnog uređaja koristi se komprimirani vazduh koji se doprema pomoću kompresora niskog pritiska. Izlazna voda ima manje od 20 mg (BPK5)/l što čini stepen prečišćavanja veći od 95% razgradnje organskh materija.