Eko septičke jame molat

eko septičke jame ljubac

Eko septičke jame za prečišćavanje otpadnih voda - BIOTIP KUP

BIOTIP kup® Eko septičke jame
II ili III stepen prečišćavanja otpadnih voda
Kapacitet uređaja od 3 do 30 ES
Ugradnja betonskih radova
Bez primarnog taložnka i evakuacije primarnog mulja
Za porodične kuće, vikendice, apartmane, restorane, škole,izletišta, kampove, industriju i sl.

Kućni uređaj za prečišćavanje (KUP) svojom veličinom, konstrukcijom i tehnologijom spada u tzv. "predizvedene mehaničko-biološki vođene kućne uređaje". Eko septičke jame biotip kup su plastični uređaji za prečišćavanje optadnih voda sa aeracijskim sistemom tipa "lagani balon", sa načinom rada sa biomasom malog opterećenja, denitrifikacijom (uklanjanje azota), aeracijom i aerobnom stabilizacijom viška mulja. Uređaj je izveden kao plastični vodonepropusni bazen podeljen na delove prema zasebnim mehaničko-biološkim celinama u kojima se odvijaju faze prečišćavanja otpadnih voda.

U bazenu se nalaze ulazna korpa, sistem aeracije koji se sastoji od razvoda vazduha, aeratora i vazdušne pumpe. Svi metalni delovi su površinski zaštićeni ili izrađeni od nerđajućeg čelika. Bazen je izrađen od ekstrudiranih polietilenskih ploča, koje su međusobno spojene zavarivanjem. Bazen je cilindričnog oblika, a sa spoljne strane se nalaze prstenovi za ojačanje. Konstrukcija bazena napravljena je tako da on može da podnese okolni pritisak zemljišta bez dodatnih konstrukcijskih i statičkih mera. Ulazna korpa je perforirana, nalazi se na ulazu u uređaj i lako se uklanja. Hidraulički i vazdušni sistem su mašinski izrađeni sistemi uređaja. Hidraulični sistem je izrađen od polipropilenskih cevi i nalazi se na okviru bazena. Ovaj sistem omogućava automatsku cirkulaciju vode i mulja. Vazdušni sistem se sastoji od duvaljke, razvoda vazduha i aeratora. Duvaljka je smeštena izvan samog uređaja, obično na suvom mestu u objektu (garaža, kotlarnica, podrum i sl.). Duvaljka radi bez podmazivanja uljem, sa malom potrošnjom el. energije i minimalnim nivoom buke. Duvaljka je jedini sistem na uređaju za prečišćavanje na električni pogon. Za njeno priključivanje potrebna je utičnica 230V/50 Hz zaštićena od vode.