Ekološke septičke jame

Ekološke septičke jame pp

Ekološke septičke jame - Prečišćavanje otpadnih voda - BIOTIP pp

Ekološke septičke jame 2. i 3. stepena prečišćavanja
Kapacitet uređaja od 25 do 150 ES
Bez betonskih radova, primarnog taložnka i evakuacije primarnog mulja
Ekološke septičke jame za porodične kuće, vikendice, apartmane, restorane, škole,iletišta, kampove, industriju i sl.

BIOTIP pp je uređaj za biološko prečišćavanje otpadnih voda za objekte od 25 do150 priključenih osoba. Stepen prečišćavanja je iznad 95 % i prečišćena voda iz ekološke septičke jame može da se ispušta u okolinu u zavisnosti od uslova (prijemni bunar, vodotokovi, priobalski ispusti i sl ). Uređaji su izvedeni kao plastični vodonepropusni bazeni ovalnog oblika. U bazenu se nalazi sistem aeracije i sekundarni taložnik. Svi delovi su izrađeni od nerđajućeg materijala. Bazen je izrađen od ekstrudiranih polietilenskih ploča koje su međusobno spojene zavarivanjem. Bazen je ovalnog oblika, a sa spoljne strane se nalaze prstenovi za ojačanje. Konstrukcija bazena napravljena je tako da može da podnese okolni pritisak zemljišta bez dodatnih konstrukcijskih ili statičkih mera. Na lokaciju se dovozi kompletan uređaj izrađen od polipropilena. Uređaj se postavlja u građevinski iskop na betonsku podlogu. Iznad uređaja može da se uradi betonska ploča ili se uređaj zasipa zemljom. Uređaj je izveden u skladu sa propisima EU i ATV A-122..